Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Evaluation of thermally induced degradation of branched polypropylene by using rheology and different constitutive equations

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DRÁBEK, Jiří a Martin ZATLOUKAL. Evaluation of thermally induced degradation of branched polypropylene by using rheology and different constitutive equations. Polymers [online]. 2016, vol. 8, iss. 9 [cit. 2019-01-17]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2073-4360/8/9/317.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International