Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Accelerated Biodegradation of Agriculture Film Based on Aromatic-Aliphatic Copolyester in Soil under Mesophilic Conditions

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠERÁ, Jana, Petr STLOUKAL, Petra JANČOVÁ, Vincent VERNEY, Silvie PEKAŘOVÁ a Marek KOUTNÝ. Accelerated Biodegradation of Agriculture Film Based on Aromatic-Aliphatic Copolyester in Soil under Mesophilic Conditions. Journal of Agricultural and Food Chemistry [online]. 2016, vol. 64, iss. 28, s. 5653-5661. [cit. 2018-12-15]. ISSN 0021-8561. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.jafc.6b01786.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články