Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of backbone conformation and its defects on electronic properties and assessment of the stabilizing role of π-π interactions in aryl substituted polysilylenes studied by DFT on deca[methyl(phenyl)silylene]s

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HANULÍKOVÁ, Barbora, Ivo KUŘITKA a Pavel URBÁNEK. Effect of backbone conformation and its defects on electronic properties and assessment of the stabilizing role of π-π interactions in aryl substituted polysilylenes studied by DFT on deca[methyl(phenyl)silylene]s. Chemistry Central Journal [online]. 2016, vol. 10, iss. 1 [cit. 2020-08-13]. ISSN 1752-153X. Dostupné z: https://ccj.springeropen.com/articles/10.1186/s13065-016-0173-0.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International