Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Differences in approach to selected constructs of entrepreneurial orientation in SME segment regarding the selected socio-demographic factors

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOZUBÍKOVÁ, Ludmila, Jaroslav BELÁS, Aleksandr KLJUČNIKOV a Zuzana VIRGLEROVÁ. Differences in approach to selected constructs of entrepreneurial orientation in SME segment regarding the selected socio-demographic factors. Transformations in Business and Economics [online]. 2015, vol. 14, iss. 3C, s. 333-355. [cit. 2018-02-19]. ISSN 1648-4460. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=e1bec196-660d-4cce-8555-fffe2198ddfd%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4106.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články