Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of Open-Source CFD Software for Aerodynamic Analysis of Mini-UAV

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VOGELTANZ, Tomáš. Comparison of Open-Source CFD Software for Aerodynamic Analysis of Mini-UAV. In: 2015 IEEE/AIAA 34th Digital Avionics Systems Conference (DASC) [online]. Prague: IEEE, 2015 [cit. 2018-12-15]. ISSN 2155-7195. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7311438.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články