Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Internationalisation activities of the cluster organisations: Factors which influence them

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PAVELKOVÁ, Drahomíra, Pavel BEDNÁŘ, Magdalena Lucyna BIALIC-DAVENDRA a Adriana KNÁPKOVÁ. Internationalisation activities of the cluster organisations: Factors which influence them. Transformations in Business and Economics [online]. 2015, vol. 14, iss. 3C, s. 316-332. [cit. 2019-02-17]. ISSN 1648-4460. Dostupné z: http://www.transformations.knf.vu.lt/36c/article/inte.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články