Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Are the traditional budgets still prevalent: The survey of the Czech firms budgeting practices

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
POPESKO, Boris, Petr NOVÁK, Šárka PAPADAKI a Dušan HRABEC. Are the traditional budgets still prevalent: The survey of the Czech firms budgeting practices. Transformations in Business and Economics [online]. 2015, vol. 14, iss. 3C, s. 373-388. [cit. 2018-02-19]. ISSN 1648-4460. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=cce91298-899a-466e-9436-ee31030d9923%40sessionmgr4004&vid=0&hid=4112.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články