Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Management of European projects by Czech and Slovak entrepreneurs in Bíle-Biele Karpaty Euroregion

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SMÉKALOVÁ, Lenka, Oldřich HÁJEK, Josef KUBÍK a Milan ŠKARKA. Management of European projects by Czech and Slovak entrepreneurs in Bíle-Biele Karpaty Euroregion. Economics and Sociology [online]. 2016, vol. 9, iss. 1, s. 69-85. [cit. 2019-01-18]. ISSN 2071-789X. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/1781206725?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International