Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Human capital management in banking institutions in connection with the population ageing process, age management philosophy and the concept of corporate social responsibility in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BEJTKOVSKÝ, Jiří. Human capital management in banking institutions in connection with the population ageing process, age management philosophy and the concept of corporate social responsibility in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2015, vol. 63, iss. 6, s. 1815-1823. [cit. 2018-12-19]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2015063061815.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International