Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Development of simulation model for light-controlled road junction in the program Technomatix Plant Simulation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
FEDORKO, Gabriel, Vieroslav MOLNÁR, Jan STROHMANDL a Martin VASIL. Development of simulation model for light-controlled road junction in the program Technomatix Plant Simulation. In: Transport Means - Proceedings of the International Conference [online]. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2015, s. 466-469. ISSN 1822-296X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články