TBU Publications
Repository of TBU Publications

Přípravné vzdělávání učitelů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Přípravné vzdělávání učitelů cs
dc.title Preliminary education of teachers en
dc.contributor.author Švec, Vlastimil
dc.relation.ispartof Pedagogická encyklopedie
dc.identifier.isbn 978-80-7367-546-2
dc.date.issued 2009
dc.event.location Praha
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Portál
dc.subject intending teachers en
dc.subject preliminary education en
dc.subject experience teaching en
dc.subject tacit knowledge en
dc.description.abstract V kapitole jsou na základě současných poznatků a výsledků výzkumů prezentovány problémy a doporučení pro přípravné vzdělávání učitelů. Autor klade důraz na zkušenostní učení, sebereflexi a rozvoj tacitních znalostí v přípravě budoucích učitelů. Ukazuje, že učitelskou profesi si nelze osvojit pouze imitací a myšlením (?přes hlavu?), ale celostně na základě experimentování studentů učitelství, do něhož je zapojeno celé tělo. cs
dc.description.abstract In the chapter there are presented problems and recommendations for preliminary education of teachers on the basis of contemporary knowledges. The author emphasizes experience knowledge, self-reflection and development of tacit knowledge in preparation of intending teachers. He illustrates that a profession of teacher cannot be developed only by imitation and thinking ("through head") but globally on the basis of experimanting of students of pedagogy which involves whole body. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006105
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/09:63509960!RIV11-MSM-28150___
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:45Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:45Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 935
utb.identifier.utb-sysno 54548
utb.contributor.internalauthor Švec, Vlastimil
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Show simple item record