TBU Publications
Repository of TBU Publications

Informační systém Zdravotnické záchranné služby

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Informační systém Zdravotnické záchranné služby cs
dc.title Information system of health rescue service en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Informační podpora integrovaného záchranného systému
dc.identifier.isbn 978-80-7385-105-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Ostrava
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
dc.subject health rescue service en
dc.subject information system en
dc.subject rescue crews en
dc.description.abstract Cílem kapitoly je analýza uživatelských služeb informačního systému zdravotnické záchranné služby při zajištění záchranných prací. V kapitole jsou rozebrány základní funkce informačního systému s orientací na řízení činnosti výjezdových skupin. cs
dc.description.abstract Goal of this chapter is the analysis of user services information system of emergency medical services in providing relief work. This chapter discussed the basic functions of an information system with a focus on the management of the ambulance teams. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006014
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43869363!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43869639
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:33Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:33Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 182
utb.identifier.utb-sysno 000065966
utb.identifier.nkp 5314686
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record