TBU Publications
Repository of TBU Publications

Doplňující a ovládaná zařízení EPS

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Doplňující a ovládaná zařízení EPS cs
dc.title Additional and operated equipment of fire system en
dc.contributor.author Drga, Rudolf
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management III.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-35-4
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 154
dc.citation.epage 161
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject fire system en
dc.subject fire key safe en
dc.subject operator interface of fire protection en
dc.subject automatic transmission device en
dc.description.abstract Doplňující a ovládaná zařízení významnou měrou rozšiřují funkce systému EPS v protipožární systému budov. Mezi nejčastěji používaná doplňující zařízení patří obslužné pole požární ochrany, klíčový trezor požární ochrany a zařízení dálkového přenosu. cs
dc.description.abstract Additional operated equipment significantly extend the functionality of fire systems in the fire protection of building. The most commonly used complementary facilities include utilities field of fire protection, fire protection key safe and automatic transmission. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005889
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870686!RIV14-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43870985
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:18Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:18Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 456
utb.identifier.utb-sysno 000069774
utb.identifier.nkp 6024181
utb.contributor.internalauthor Drga, Rudolf
riv.obor JA
Find Full text

Files in this item

Show simple item record