TBU Publications
Repository of TBU Publications

Projektování systému kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních aplikacích

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Projektování systému kontroly vstupu pro použití v bezpečnostních aplikacích cs
dc.title Projecting of access control system for use in security applications en
dc.contributor.author Valouch, Jan
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 45
dc.citation.epage 61
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject integration en
dc.subject alarm applications en
dc.subject legislation en
dc.subject access control system en
dc.subject Designing en
dc.description.abstract Projektování systémů kontroly vstupů představuje soubor tvůrčích činností projektanta, zahrnující návrh systému, zpracování projektové dokumentace a následný odborný dozor v rámci instalace. Uvedená kapitola analyzuje požadavky na projektanty, projektovou dokumentaci a rovněž požadavky na komponenty SKV a to vše v souladu s platnými legislativními předpisy. Jako samostatná část je řešena problematika projektování, jako jedna z fází procesu zřizování systémů kontroly vstupů. Jednotlivé etapy uvedeného procesu vychází především z odborných zvyklostí v praxi, odborné literatury a doporučení technických norem a zahrnují etapy zadání, návrhu systému, přezkoumání návrhu a přípravu realizace, realizaci sytému a provoz systému. Uvedené etapy jsou aplikovatelné na všechny typy poplachových systémů (PZTS, CCTV, SKV, SAS, kombinované a integrované systémy), přičemž konkrétní postupy pro SKV jsou stanoveny v aplikační normě ČSN EN 50133-7. cs
dc.description.abstract This chapter analyzes the requirements for designers, project documentation and requirements of the components ACS. All in accordance with relevant legislation. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005862
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43872411!RIV15-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43872775
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:13Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:13Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 390
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6598309
utb.contributor.internalauthor Valouch, Jan
riv.obor JA
Find Full text

Files in this item

Show simple item record