TBU Publications
Repository of TBU Publications

Integrovaný záchranný systém

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Integrovaný záchranný systém cs
dc.title Integrated Rescue System en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 117
dc.citation.epage 132
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.relation.uri http://www.utb.cz/file/50290
dc.subject Operation Control en
dc.subject Commander of Intervention en
dc.subject Crisis Management en
dc.subject Integrated Rescue System en
dc.description.abstract Cílem kapitoly je specifikace vývoje integrovaného záchranného systému v České republice a na Slovensku. V úvodu je analyzováno poslaní a specifikace poslání IZS. Hlavní část kapitoly tvoří struktura a způsob operačního řízení zásahu. Pozornost je věnována typovým činnostem a působnosti velitele zásahu. V závěru jsou diskutována specifika IZS na Slovensku. cs
dc.description.abstract he aim of this chapter is the specification of development of the integrated rescue system in the Czech and Slovak Republics. The mission of the IRS is analyzed in introduction. The main part of the chapter consists of structure and method of operating control of intervention. Attention is paid to the type and scope of activities commander. In conclusion, there are discussed the specifics of the IRS in the Slovak Republic. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005847
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43872682!RIV15-MV0-28140___
utb.identifier.obdid 43873075
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:11Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:11Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089), P(VG20112014067)
dc.format.extent 390
utb.identifier.utb-sysno 69744
utb.identifier.nkp 6598309
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record