Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Implementation and optimization of stereo matching algorithm on ARM processors

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
JANKŮ, Peter, Roman DOŠEK a Tomáš DULÍK. Implementation and optimization of stereo matching algorithm on ARM processors. In: Advances in Intelligent Systems and Computing [online]. online: Springer Verlag, 2015, s. 183-188. [cit. 2019-02-18]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18503-3_18.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články