Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effects of temperature, pH and NaCl content on in vitro putrescine and cadaverine production through the growth of Serratia marcescens CCM 303

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BUBELOVÁ, Zuzana, František BUŇKA, Monika TAŤÁKOVÁ, Kateřina ŠTAJNOCHOVÁ, Khatantuul PUREVDORJ a Leona BUŇKOVÁ. Effects of temperature, pH and NaCl content on in vitro putrescine and cadaverine production through the growth of Serratia marcescens CCM 303. Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes [online]. 2015, vol. 50, iss. 11, s. 797-808. [cit. 2019-03-21]. ISSN 0360-1234. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03601234.2015.1058097.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články