Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The security risks associated with attacks on soft targets of state

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PROCHÁZKOVÁ ĎURICOVÁ, Lucia a Martin HROMADA. The security risks associated with attacks on soft targets of state. In: International Conference on Military Technologies (ICMT 2015) [online]. Brno: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015, s. 307-310. [cit. 2019-02-17]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7153731&punumber%3D7137400%26filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7153638%29%26pageNumber%3D4.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články