Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
KIMMER, Dušan, Ondřej KRÁTKÝ, Jaroslav CHMELENSKÝ, Jan FENYK, Miroslav HALA, Miroslava KOVÁŘOVÁ a Martin ZATLOUKAL. Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-501 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2000363&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články