TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
KIMMER, Dušan, Ondřej KRÁTKÝ, Jaroslav CHMELENSKÝ, Jan FENYK, Miroslav HALA, Miroslava KOVÁŘOVÁ a Martin ZATLOUKAL. Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-501 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2000363&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles