Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
OLEJNÍK, Robert, Jiří MATYÁŠ, Petr SLOBODIAN a Karel VLČEK. Mikrovlnná anténa s integrovanou funkcí senzoru organických par. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-863 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2069564&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články