Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Transparentní polymerní desky se zvýšenou otěruvzdorností

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
GRULICH, Ondřej, Petr ŠEDIVÝ, Miroslav MRLÍK, Magda RAFAJOVÁ, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK a Aleš MRÁČEK. Transparentní polymerní desky se zvýšenou otěruvzdorností. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-29002 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2093682&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články