Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Tenký širokopásmový radioabsorbér

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
KAZANTSEVA, Natalia E., Yurii KAZANTSEV, Vladimír Artur BABAYAN, Robert MOUČKA, Jarmila VILČÁKOVÁ, Pavel URBÁNEK a Ivo KUŘITKA. Tenký širokopásmový radioabsorbér. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-30039 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10072166&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články