Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatačních činidel

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
SLAVÍK, Roman, Markéta JULINOVÁ, Jarmila VILČÁKOVÁ a Martina VYORALOVÁ. Nanomateriál pro řízené uvolňování chelatačních činidel. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-30496 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10088880&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články