Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fatty acids composition of vegetable oils and its contribution to dietary energy intake and dependence of cardiovascular mortality on dietary intake of fatty acids

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ORSAVOVÁ, Jana, Ladislava MIŠURCOVÁ, Jarmila VÁVRA AMBROŽOVÁ, Robert VÍCHA a Jiří MLČEK. Fatty acids composition of vegetable oils and its contribution to dietary energy intake and dependence of cardiovascular mortality on dietary intake of fatty acids. International Journal of Molecular Sciences [online]. 2015, vol. 16, iss. 6, s. 12871-12890. [cit. 2018-12-15]. ISSN 1422-0067. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1422-0067/16/6/12871.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International