Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Modeling and Implementation of Process Management in Universities as a Tool for Building Competitive Regions in Central and Eastern Europe

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TRČKA, Lukáš a Josef DOBŘICKÝ. Modeling and Implementation of Process Management in Universities as a Tool for Building Competitive Regions in Central and Eastern Europe. IFKAD - KCWS 2012: 7th International Forum on Knowledge Asset Dynamics, 5th Knowledge Cities World Summit: Knowledge, Innovation and Sustainability: Integrating Micro & Macro Perspectives. 2012, s. 1733-1748.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články