Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Small gas flow measurement - Microcomputer application

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
ADÁMEK, Milan a Petr NEUMANN. Small gas flow measurement - Microcomputer application. In: 18th IMEKO World Congress 2006: Metrology for a Sustainable Development [online]. Rio de Janeiro: 2006, s. 714-717.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články