Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Multimedia teaching aid for students of basics of control theory in MATLAB and SIMULINK

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PERŮTKA, Karel a Tomáš ZAORAL. Multimedia teaching aid for students of basics of control theory in MATLAB and SIMULINK. In: Procedia Engineering [online]. Vienna: Elsevier BV, 2015, s. 150-158. [cit. 2019-02-16]. ISSN 1876-6102. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187770581500380X.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported