Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Corporate social responsibility and financial performance in the airline industry in Central and Eastern Europe

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ASATRYAN, Roman a Olga BŘEZINOVÁ. Corporate social responsibility and financial performance in the airline industry in Central and Eastern Europe. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2014, vol. 62, iss. 4, s. 633-639. [cit. 2018-12-17]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2014062040633.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International