Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Phenolic content and antioxidant capacity in algal food products

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MACHŮ, Ludmila, Ladislava MIŠURCOVÁ, Jarmila AMBROŽOVÁ VÁVRA, Jana ORSAVOVÁ, Jiří MLČEK, Jiří SOCHOR a Tünde JURÍKOVÁ. Phenolic content and antioxidant capacity in algal food products. Molecules [online]. 2015, vol. 20, iss. 1, s. 1118-1133. [cit. 2019-02-20]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/20/1/1118.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported