Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Current Trends in Area of Satisfaction of Bank Clients in the Czech Republic and Slovakia

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BELÁS, Jaroslav, Eva CIPOVOVÁ a Valér DEMJAN. Current Trends in Area of Satisfaction of Bank Clients in the Czech Republic and Slovakia. Transformations in Business and Economics [online]. 2014, vol. 13, iss. 3, s. 219-234. [cit. 2018-02-24]. ISSN 1648-4460. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1c95d616-4d8d-4829-83dc-701a4fe9f288%40sessionmgr112&vid=0&hid=106.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články