Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Homogenization of composite consisting from dielectric slab and wire grid assuming negative and non-negative permittivity, a comparison

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
GOŇA, Stanislav a Jana JÍLKOVÁ. Homogenization of composite consisting from dielectric slab and wire grid assuming negative and non-negative permittivity, a comparison. In: Proceedings of 15th Conference Microwave Techniques, COMITE 2010 [online]. Brno: IEEE, 2010, s. 209-212. [cit. 2019-02-16]. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5481269.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články