Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A comprehensive look at the possibilities of edible insects as food in Europe - A Review

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Otakar ROP, Marie BORKOVCOVÁ a Martina BEDNÁŘOVÁ. A comprehensive look at the possibilities of edible insects as food in Europe - A Review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences [online]. 2014, vol. 64, iss. 3, s. 147-157. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1230-0322. Dostupné z: http://www.degruyter.com/view/j/pjfns.2014.64.issue-3/v10222-012-0099-8/v10222-012-0099-8.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported