Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyphenolic Profile of Interspecific Crosses of Rowan (Sorbus Aucuparia L.)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JURÍKOVÁ, Tünde, Jiří SOCHOR, Jiří MLČEK, Štefan BALLA, Bořivoj KLEJDUS, Mojmír BAROŇ, Sezai ERCIŞLI a Suzan Ozturk YILMAZ. Polyphenolic Profile of Interspecific Crosses of Rowan (Sorbus Aucuparia L.). Italian Journal of Food Science [online]. 2014, vol. 26, iss. 3, s. 317-324. [cit. 2019-01-17]. ISSN 1120-1770. Dostupné z: http://www.chiriottieditori.it/en/digital-magazines.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články