Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Bioactive compounds in sweet rowanberry fruits of interspecific Rowan crosses

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Otakar ROP, Tünde JURÍKOVÁ, Jiří SOCHOR, Miroslav FIŠERA, Štefan BALLA, Mojmír BAROŇ a Jan HRABĚ. Bioactive compounds in sweet rowanberry fruits of interspecific Rowan crosses. Central European Journal of Biology [online]. 2014, vol. 9, iss. 11, s. 1078-1086. [cit. 2018-12-17]. ISSN 1895-104X. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.2478%2Fs11535-014-0336-8.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported