Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Dielectric analysis of depth dependent curing behavior of dental resin composites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STEINHAUS, Johannes, Bernhard MOEGINGER, Mandy GROSSGARTEN, Martin ROSENTRITT a Berenika HAUSNEROVÁ. Dielectric analysis of depth dependent curing behavior of dental resin composites. Dental Materials [online]. 2014, vol. 30, iss. 6, s. 679-687. [cit. 2018-01-22]. ISSN 0109-5641. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0109564114000785.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported