Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Improved shape of rotating grinding wheels for high speed grinding

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BÍLEK, Ondřej, Josef HRDINA, Imrich LUKOVICS, Raos PERO a David SÁMEK. Improved shape of rotating grinding wheels for high speed grinding. Tehnicki Vjesnik [online]. 2014, vol. 21, iss. 1, s. 63-68. [cit. 2019-02-16]. ISSN 1330-3651. Dostupné z: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=172329.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články