Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Improved shape of rotating grinding wheels for high speed grinding

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BÍLEK, Ondřej, Josef HRDINA, Imrich LUKOVICS, Raos PERO a David SÁMEK. Improved shape of rotating grinding wheels for high speed grinding. Tehnicki Vjesnik [online]. 2014, vol. 21, iss. 1, s. 63-68. [cit. 2018-02-19]. ISSN 1330-3651. Dostupné z: http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=ecec9be6-2ee0-4c52-87f2-f5b5d15adfff%40sessionmgr111&vid=0&hid=116.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články