Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Firm-specific factors and financial performance of firms in the Czech Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
CHANDRAPALA, Pathirawasam a Adriana KNÁPKOVÁ. Firm-specific factors and financial performance of firms in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2013, vol. 61, iss. 7, s. 2183-2190. [cit. 2019-02-20]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2013061072183.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International