Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Soma evolutionary algorithm used for chromium sludge regeneration process

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
NOVOSAD, David a Lubomír MACKŮ. Soma evolutionary algorithm used for chromium sludge regeneration process. In: Advanced Materials Research [online]. Sanya: Trans Tech Publications Inc., 2013, s. 1333-1336. [cit. 2019-02-17]. ISSN 1022-6680. Dostupné z: http://www.scientific.net/AMR.791-793.1333.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články