Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Laboratory mobile double track robot

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
NAVRÁTIL, Petr. Laboratory mobile double track robot. In: Procedia Engineering [online]. Zemplínska Šírava: Elsevier Science B.V., 2012, s. 463-468. [cit. 2019-01-20]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812046036.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported