Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Personal Bankruptcy and its Social Implications

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PASEKOVÁ, Marie. Personal Bankruptcy and its Social Implications. International Advances in Economic Research [online]. 2013, vol. 19, iss. 3, s. 319-320. [cit. 2018-01-20]. ISSN 1083-0898. Dostupné z: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=fca2277b-fabe-43a5-b868-7f4a1798375e%40sessionmgr112&vid=1&hid=118.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články