Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Utilization Level of Business Process Management in Czech Enterprises - Objectives and Factors

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TUČEK, David, Michaela HÁJKOVÁ a Zuzana TUČKOVÁ. Utilization Level of Business Process Management in Czech Enterprises - Objectives and Factors. E+M Ekonomie a Management [online]. 2013, vol. 16, iss. 2, s. 81-98. [cit. 2019-01-20]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/965-utilization-level-of-business-process-management-in-czech-enterprises-objectives-and-factors/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International