Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Changes of organic acids and phenolic compounds contents in grapevine berries during their ripening

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANČÁŘOVÁ, Irena, Luděk JANČÁŘ, Alice NÁPLAVOVÁ a Vlastimil KUBÁŇ. Changes of organic acids and phenolic compounds contents in grapevine berries during their ripening. Central European Journal of Chemistry [online]. 2013, vol. 11, iss. 10, s. 1575-1582. [cit. 2019-02-20]. ISSN 1895-1066. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.2478/s11532-013-0288-2.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported