Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Řízení inovací v malých a středních podnicích (klastrech)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOLNÁR, Zdeněk a Petr BERNAT. Řízení inovací v malých a středních podnicích (klastrech). E+M Ekonomie a Management [online]. 2006, vol. 9, iss. 4, s. 88-97. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/170-rizeni-inovaci-v-malych-a-strednich-podnicich-klastrech/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International