Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Bezpečnost (podnikových) informačních systémů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JAŠEK, Roman. Bezpečnost (podnikových) informačních systémů. E+M Ekonomie a Management [online]. 2005, vol. 8, iss. 3, s. 136-143. [cit. 2018-12-16]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/248-bezpecnost-podnikovych-informacnich-systemu-v-komplexnim-pohledu/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International