Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Stav aplikace projektového řízení v České republice – rámec vědeckého zkoumání

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VALENTA, Karel, Kateřina HRAZDILOVÁ BOČKOVÁ a Eva VOŘECHOVÁ. Stav aplikace projektového řízení v České republice – rámec vědeckého zkoumání. E+M Ekonomie a Management [online]. 2005, vol. 8, iss. 3, s. 79-84. [cit. 2018-12-15]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/240-state-of-the-project-management-practice-in-the-czech-republic-the-research-methodology-framework/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International