Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mikroekonomické aspekty hospodaření malých a středních podniků

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PASEKOVÁ, Marie. Mikroekonomické aspekty hospodaření malých a středních podniků. E+M Ekonomie a Management [online]. 2005, vol. 8, iss. 1, s. 6-12. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/263-mikroekonomicke-aspekty-hospodareni-malych-a-strednich-podniku/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International