Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Extended Initial Study on the Performance of Enhanced PSO Algorithm with Lozi Chaotic Map

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
PLUHÁČEK, Michal, Věra BUDÍKOVÁ, Roman ŠENKEŘÍK, Zuzana OPLATKOVÁ a Ivan ZELINKA. Extended Initial Study on the Performance of Enhanced PSO Algorithm with Lozi Chaotic Map. In: Nostradamus: Modern Methods Of Prediction, Modeling And Analysis Of Nonlinear Systems [online]. Ostrava: Springer-Verlag Berlin, 2013, s. 167-177. [cit. 2018-03-20]. ISSN 2194-5357. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-33227-2_19.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články