Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Transformace modelu 3T za účelem komparace kreativního potenciálu v rámci vybraných evropských regionû

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLOUDOVÁ, Jitka a Ondřej CHWASZCZ. Transformace modelu 3T za účelem komparace kreativního potenciálu v rámci vybraných evropských regionû. E+M Ekonomie a Management [online]. 2012, vol. 15, iss. 4, s. 56-70. [cit. 2019-01-17]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/944-/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International