Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Competitive Intelligence v Malých a Středních Podnicích

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOLNÁR, Zdeněk a Jindřich STŘELKA. Competitive Intelligence v Malých a Středních Podnicích. E+M Ekonomie a Management [online]. 2012, vol. 15, iss. 3, s. 156-170. [cit. 2019-02-18]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/869-competitive-intelligence-for-small-and-middle-enterprises/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International